Kongre Hakkında

Değerli Araştırmacılar,

Sizleri Düzce’de 24-26 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi'nde (ICOPR'20) görmekten onur ve mutluluk duyacağız.

Kongrenin ana teması “Çevre ve 21. Yy. Becerileri Öğretimi”; alt temalar olarak da “Gelişen Dünyada Eğitim Bilimleri, Öğretmen Yetiştirmenin Geleceği, Eğitimin Bugünü ve Geleceği” belirlenmiştir. Kongre Düzce Üniversitesi ve çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliği ile düzenlenmektedir.

I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi'nde (ICOPR'20) dünyadaki meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılmasını amaçlamaktadır. Bu bakımdan kongremiz akademik teşvik şartlarını sağlayan bir kongre olacaktır.

Kongre programı Covid-19 salgını sebebiyle uzaktan erişim olarak dijital salonlarda gerçekleştirilecektir. Kongremizin ertelenmesi ya da iptali söz konusu değildir. Kongrelerimiz YÖK'ün 6 Mart 2020 tarihli duyurusu (kongrelere online katılım yönünde) gereği online olarak gerçekleşecektir. Katılım belgeleri PDF olarak kongre sonrası gönderilecektir. Sunumların nasıl yapılacağı yönünde teknik bilgi, kongre programı ile beraber yayımlanacaktır

ICOPR'20 için lütfen daha önce herhangi bir yerde sunulmamış ve/veya yayımlanmamış özgün çalışmalarınızı bildiri gönderimi menüsünü kullanarak gönderebilirsiniz.

ICOPR'20 bildiri özet metinleri kongre sonrasında “Bildiri Özetleri E-Kitabı" olarak yayımlanacaktır. Buna ek olarak kongre sonrasında bildiriler, makale biçimine dönüştürülmek ve hakem değerlendirme sürecinden geçirmek koşulu ile “Bildiriler Tam Metin E-Kitabı”nda basılacaktır.

Sizlerin  kongremize katılımınızı heyecanla bekliyoruz.

Düzenleme KuruluTekran gösterme ×