Bildiri Gönderimi

Bildirilerinizi aşağıdaki bildiri yazım kurallarına göre düzenledikten sonra duicopr@gmail.com adresine mail yolu ile gönderilmeniz tek geçerli bildiri gönderim şeklidir.

Ayrıca kongremiz sanal sunum olarak düzenleneceği için bildirinize ait 10-15 dakikalık video sunumunuzu sanal sunum menüsünde yer alan linkten 18.06.2020 tarihine kadar yüklenmesi gerekmektedir. (Kongre kayıtı için video sunumu gönderilmesi ön koşuldur.)

Bildiri Özeti ve Sanal Sunum Videosu Son Gönderim Tarihi: 18/06/2020

Bildiri Yazım Kuralları

Kongrenin dili İngilizce ve Türkçedir. Bildirilerini Türkçe sunmak isteyen katılımcılar, özetlerini sunacakları dile uygun olarak göndermelidirler. Kongrede sunulacak bildiriler özgün, eğitim bilimleri alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek ve alandaki temel sorunlara ışık tutacak nitelikte olmalıdır. Özetler aynı şekilde e-kitap olarak basılacağı için imlâ kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

 1. Özetler duicopr@gmail.com adresine gönderilmelidir. 
 2. Özet içinde kısaltma kullanılması hâlinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 3. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 4. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere maksimum 500 kelime olmalıdır.
 5. Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.
 6. Özet metni içerisinde yazar bilgisi, başlık veya anahtar kelimeler girilmemelidir. Anahtar kelimeler kısmına, anahtar kelimeler aralarında virgül ve bir boşluk verilerek girilmelidir.
 7. Bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir.
 8. Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.
 9. Özet gönderimi icin kısa özet şablonunu kullanılmalıdır. Kısa özet şablonunu aşağıda verilen linkten indirebilirsiniz.
  Kısa özet şablonu için
  TIKLAYINIZ.